Banki oferujące kredyt z dopłatą MDM

Sprawdź jakie banki mają w swojej ofercie kredyt hipoteczny z dopłatą MDM Więcej »

Kalkulator kredytowy

Sprawdź najlepsze oferty kredytów hipotecznych, oblicz raty Więcej »

 

Mieszkanie dla Młodych

MDM to rządowy program mający na celu finansowe wsparcie ludzi młodych przy zakupie swojego pierwszego mieszkania. Pomoc polega na dofinansowaniu i tym samym powiększeniu wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Wielkość wsparcia zależy od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby dzieci w rodzinie oraz od wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla danej lokalizacji, w której będzie nabywane mieszkanie. Program MDM obejmuje tylko mieszkania oraz domy jednorodzinne z rynku pierwotnego. Beneficjentem może być małżeństwo, jak również osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Podstawowe warunki przyznania dopłaty MDM

(Kliknij, aby zobaczyć szczegóły.)

Wiek do 35 lat
Lokal mieszkalny musi pochodzić z rynku pierwotnego i nie może przekraczać odpowiednich powierzchni
Cena za mieszkanie nie może przekroczyć odpowiedniego wskaźnika, który przyjmuje różne wartości, w zależności od lokalizacji
Kredyt powinien być zaciągany na co najmniej 50% ceny lokalu mieszkalnego, a okres kredytowania wynosi minimum 15 lat
Nie można posiadać innego mieszkania
 

Jakie dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych?

Wsparcie przyjmuje formę bezpośredniego dofinansowania do wkładu własnego kredytobiorcy
Dopłata obejmuje maksymalnie 50m² lokalu mieszkalnego
  Ocieplenia pianką PUR - EKOizolacje